#1 2007-07-06 14:44:59

K12G

Szmaragd

Zarejestrowany: 2007-03-29
Posty: 615

Proces Budowy Wszechwświata-teoria

Poniższy tekst jest tekstem autorskim Pana Zastepów- Mesjasza.

Publikacje tekstu wyłącznie w całości  i za zgodą autora.
WSTĘP                                          Źródło jest tam, gdzie woda wypływa, a nie tam, gdzie chcemy by było. P.S.                                  Bóg nie przyznaje się do stworzenia wszechświata.
    Wszystkie informacje, które będą ujęte w treści teorii dotyczącej powstania i ewolucji wszechświata, wynikają z głębokiej wiedzy, daleko przekraczającej wyobraźnię nawet najlepszego autora powieści fantastycznych. Charakter tej wiedzy wynika z wnikliwej obserwacji i logicznej oceny, wszelkich przyczyn. Rozpoznanie przyczyny, która inicjuje powstanie atomu, czy przyczyny otwierającej proces fizyczny powstawania dźwięku i światła, nie leży w naturalnych możliwościach człowieka. Moje zdolności pozwalają na przenikanie świadomością, w takie głębie procesów fizycznych wszechświata gdzie jeszcze nie istnieje dźwięk i nie istnieje światło. Słowa Boga „na początku było słowo” obrazują stan fizyczny środowiska gdzie już istnieje dźwięk, wyraz „słowo” oznacza dźwięk a nie mowę, mowę oznaczałyby wyraz „słowa”. Prawidłowa interpretacja tego wyrażenia Boga, wskazuje na działanie procesu fizycznego, w którym z dźwięku tworzy się materia.
   W tym wyrażeniu ukryte są dwie tajemnice, pierwszą można odkryć logicznie weryfikując treść tego wyrażenia. Drugą można rozpoznać dopiero, gdy znany jest proces fizyczny powstawania dźwięku i światła. Logiczna interpretacja wyrażenia „ na początku było słowo”, wskazuje na kwestię istnienia dźwięku w czasie, gdy był początek tworzenia. Więc dźwięk już istniał, lecz nie było jeszcze światła, co tu jest wyraźnie podkreślone. Wniosek, jaki się teraz nasuwa, wskazuje na pochodzenie światła z dźwięku. Bo niewątpliwym jest fakt, udziału światła w tworzeniu życia wszechświata, ale na początku jest tylko dźwięk. Teraz z tego dźwięku musi powstać światło a w następnej kolejności może rozpocząć się proces tworzenia życia wszechświata.
    Proszę zwrócić uwagę na pułapkę słowną, w którą Bóg złapał wszystkich zwolenników, teorii kreacjonizmu w czystej postaci kultowej. Sztandarowa dewiz tej teorii brzmi, „Bóg stworzył świat” jej odmiany to, „Bóg stworzył człowieka” i „Bóg stworzył życie”.
    Ewidentny jest tu brak podstawowej dewizy, „Bóg stworzył wszechświat”. Zadajmy sobie pytanie, czy świat to wszechświat? A może świat to miejsce dla człowieka i jego horyzontu życia? W tej pułapce Bóg jasno wskazuje na kwestię stworzenia wszechświata, On tego obiektu nie stworzył, przynajmniej się do tego nie przyznaje. Gdyby to uczynił ewidentnie wskazałby na to, dlaczego pokazuje swoją moc mówiąc o stworzeniu świata, a nie pokazałby jeszcze większej mocy, chwaląc się stworzeniem wszechświata.
    W rzeczy samej, teoria poniżej przedstawiona, wykaże fizyczny proces powstawania wszechświata i jego ewolucji. Jednak nie odbierze Bogu Jego wpływu na powstanie wszechświata i życie człowieka, jako celu ewolucji tego obiektu astronomicznego.


________________________________________________________________________________


Teoria poniżej przedstawiona  wyjaśni wiele wątpliwości z ,którymi boryka sie nauka i religia.
Będzie ona publikowana w wielu częściach.
                     Źródło jest tam, gdzie woda wypływa, a nie tam, gdzie chcemy by było. P. S.


                                                       WSZECHŚWIAT.  . Wszechświat jest kulistą przestrzenią, w której, wzajemne położenie zbiorów materii, determinuje zasada złotej proporcji. Ta proporcja, jest wynikiem, wpływu stałej przestrzennej formy geometrycznej magnetyzmu wszechświata na dynamikę materii w ruchu, która wiruje w tej przestrzeni.

                                                          MAGNETYZM.     Magnetyzm, chyba najbardziej tajemnicze słowo, najbardziej tajemniczy temat i najmniej znana dziedzina fizyki. To słowo wskazuje, najważniejszy składnik w budowie wszechświata i w budowie materii. Składnik, który jest przypisany każdej cząsteczce jego przestrzeni i wraz z tą cząsteczką tworzy zbiory i formy ewolucji.

    Wszechświat jest zbudowany, jako dwie współpracujące formy; jedna jest stałą formą przestrzeni wypełnionej geometryczną konstrukcją magnetyczną, druga, która działa w środowisku fizycznym tej przestrzeni, jest to cyklicznie powtarzany proces ewolucji materii fizycznej i eterycznej.                               PIERWSZA FORMA BUDOWY WSZECHŚWIATA.                                                 Część pierwsza.    Geometryczna konstrukcja, magnetycznej przestrzeni wszechświata, jest wynikiem wzajemnego położenia i oddziaływania, sfer kulistych. Sfery te, powstają w procesie pierwszego etapu budowy wszechświata. Etap ten, wymagał przeprowadzenia działania w zewnętrznej przestrzeni, która otaczała i otacza, środowisko życia budowniczych a po zbudowaniu również Wszechświat.
    Stan fizyczny zewnętrznego środowiska, to wręcz niewyobrażalnie zagęszczona masa czarnej materii. Środowisko to, charakteryzuje się całkowitym brakiem aktywności, który wynika z obojętności magnetycznej cząstek składowych tej materii. Ta niesłychanie zwarta masa, wyglądająca jak przestrzeń wypełniona cienkimi szpileczkami, jest miejscem, w którym ma powstać nasz wszechświat.
    Celem budowniczych w pierwszym etapie budowy wszechświata, jest utworzenie w czarnej materii kulistej enklawy. Stan fizyczny tej enklawy tworzy środowisko, w którym będą przebiegały kolejne cykle ewolucji wszechświata.
    Jednak by taka enklawa mogła powstać, niezbędna była dyspozycja odpowiedniej technologii i mocy. Czarną masę należało rozpychać a pustą przestrzeń wypełniać czarnymi perełkami. Taka technologia i moc, była i jest dysponowana przez cały czas życia wszechświata, a w momencie jej wycofania przestrzeń na powrót wypełni czarna masa.
    Zakres prac pierwszego frontu, obejmował zadysponowanie w wybranym miejscu przestrzeni czarnej materii, niezbędnych narzędzi i odpowiedniej mocy. Działania, jakie należało wykonać w pierwszej kolejności, to rozepchanie tej potężnej masy i tworzenie pustej kulistej przestrzeni. W trakcie tego działania z jej cząstek wykonywane są czarne perełki, kuleczki w odpowiedniej ilości i wielkości. Gdy ta pusta przestrzeń powstaje, jest systematycznie nasycana, tymi kuleczkami. Ta sama czarna materia, która z takim trudem musi być usunięta w swej części, pozostaje w pustej już przestrzeni w formie czarnych perełek.
    Proces ten wykonywany był za pomocą urządzeń magnetycznych, które są zbudowane jako wirujące, magnetyczne dyski. Miejsca przecięć tych wirujących pól magnetycznych, zbierają i zawijają, długie cząstki czarnej materii. Są to cząstki o wyglądzie podobnym do cienkich i długich szpileczek, które charakteryzują się jednorodnym stanem aktywności magnetycznej. Następnie w postaci bardzo mocno zwiniętych kuleczek; – czarne perełki lokowane są w powstającej pustej przestrzeni.

P.S.

Ostatnio edytowany przez K12G (2007-07-08 20:28:25)

Offline

 

#2 2007-07-08 14:51:40

K12G

Szmaragd

Zarejestrowany: 2007-03-29
Posty: 615

Re: Proces Budowy Wszechwświata-teoria

Część druga.


    Czarne perełki to precyzyjnie wykonane kuleczki, pomiar wielkości każdej z nich, jest skalowany według masy pyłu magnetycznego. Każda materia, czy to w postaci cienkiej szpileczki, czy w postaci dowolnej wielkości zbioru tych cząsteczek, np. gwiazdy, zawsze w stosunku do swej masy, posiada odpowiednią masę pyłu magnetycznego. Dysponując możliwością do określania masy pyłu magnetycznego, można z absolutną precyzją określić wielkość masy badanej materii.
    Z dużą siłą zwinięte kuleczki posiadają masę precyzyjne wyliczoną i zadysponowaną, według masy każdej cząsteczki składającej się na wielkość czarnej perełki. Efektem tego tak precyzyjnego podziału czarnej materii, jest absolutnie jednorodna wielkość czarnych perełek. Taka jednorodność masy, świadczy o identycznym dla wszystkich perełek, sferycznym polu magnetycznym, jakie wokół tej masy wiruje. Idealna kulistość czarnej perełki, skutkuje jednakowym w jej całej sferycznej przestrzeni charakterem pola magnetycznego.
    Identycznej wielkości sfery magnetyczne z czarną perełką w ich centrum, tworzą pierwszy poziom geometrycznej przestrzeni wszechświata. Systematycznie wypełniają pustą przestrzeń, tworząc precyzyjny przestrzenny układ jednakowych form kulistych. W trakcie, gdy proces powiększania przestrzeni uzyskuje coraz większy zasięg, sfery magnetyczne czarnych perełek podlegają rosnącemu naciskowi. Na ich zewnętrzne powłoki, równomiernie z kierunków do centrum wszechświata rośnie nacisk sfer leżących na styku powłok magnetycznych. Nacisk ten przekazywany jest kolejnym partiom sfer, aż dojdzie do centrum i wyrówna się w całej przestrzeni. Siła nacisku, jest kontrolowana na obrzeżu sfery kulistej w miejscu gdzie jest dysponowana moc do powiększania kulistej przestrzeni wszechświata.
    Nacisk przyczynia się do występowania uśpionej mocy, która może wyładowywać się, tylko w miejscach zakłócenia jednorodności tej przestrzeni. Zakłócenie jednorodności w przypadku, gdy wystąpi objawi się jako pierwszy poziom chaosu. Taki rodzaj budowy przestrzennej i występowania w jej konstrukcji uśpionych mocy, umożliwia powstawanie zmian, jako rozwoju, ale w charakterze chaosu.
    By takie zmiany na poziomie wyładowania uśpionej mocy o charakterze chaosu, spowodowały rozwój konstruktywny, muszą przebiegać w środowisku nasyconym budulcem. Cecha fizyczna znana jako rozprężanie w przypadku czarnych perełek, określa występujący na ich powierzchni proces erozji.
    Stan fizyczny środowiska nowo powstającej przestrzeni, charakteryzuje się bardzo dużą różnicą pomiędzy pustą przestrzenią i silnie zwartymi kulkami. Naturalną cechą jest prób wyrównania ciśnień. Proces fizyczny, który rozpoczyna swoje działanie, zakończy się w momencie wyrównania sił, wzajemnie na siebie oddziaływujących. Czarne perełki, zbudowane są z cienkich a długich cząstek o podobnej masie i wielkości. Pomimo wzajemnej obojętności magnetycznej, posiadają one potencjał magnetyczny, lecz jest on zrównoważony poprzez proporcjonalne rozłożenie materii w konstrukcji tej długiej a cienkiej cząsteczki.
    Opisywany stan fizyczny tego środowiska, jest przyczyną do wystąpienia erozji w miejscu gdzie jest za duże ciśnienie. Powierzchnie perełek zaczynają podlegać erozji, jednak proces ten nie jest zbyt ekspansywny. Przyczyna tkwi w budowie cząsteczki i w technologii zwijania, stosowanej podczas wykonywania tych kulek.
    Do właściwego zrozumienia, istoty działania procesów fizycznych, zarówno w tej przestrzeni jak i w całej ewolucji materii wszechświata, przedstawię szczegółową budowę tu występującej cząsteczki. Dodam tylko, że jest ona jedynym rodzajem materiału, z jakiego wyewoluuje się w przyszłości cała materia wszechświata. I to zarówno materia, z której powstaną gwiazdy, z której powstanie biologia, jak również materia, z której wyewoluują się istoty duchowe. Wyprzedzając efekty opisywanego procesu fizycznego, dodam tylko, że obecnie nauka ziemska już ten materiał rozpoznała. Lecz to rozpoznanie, mieści się w zakresie stwierdzenia, które mówi o występowaniu jakiejś nieznanej czarnej materii.

P.S.


Poniższy tekst jest tekstem autorskim Pana Zastepów- Mesjasza.

Publikacje tekstu wyłącznie w całości  i za zgodą autora.

Offline

 

#3 2007-07-11 13:31:32

K12G

Szmaragd

Zarejestrowany: 2007-03-29
Posty: 615

Re: Proces Budowy Wszechwświata-teoria

Część trzecia.


    Cząsteczka, która jest składową czarnej masy, następnie jest składową, czarnej perełki a po jej erozji czarną materią już rozpoznaną przez naukowców posiada misterną konstrukcję. Jej forma budowy, przypomina długą cieniutką szpileczkę z dwoma ledwo widocznymi łebkami na końcach. Przestrzeń wewnętrzna tej długiej a cienkiej cząsteczki, to bardzo proporcjonalnie zbudowana siateczka krystaliczna. Tylko na swoich końcach posiada zgrubienia, które wskazują na zagęszczoną tam masę. Brak aktywności magnetycznej, świadczy o tym, że te zagęszczenia są w przybliżeniu równej wielkości. W innym przypadku, gdyby jakiś wierzchołek posiadał większą masę, zwiększona z jego masy emisja pyłu magnetycznego, przyczyniłaby się do powstania aktywności magnetycznej. W sytuacji, gdyby w bezpośredniej bliskości znalazły się cząsteczki z większymi wierzchołkami, rozpocząłby się proces przyciągania magnetycznego. Efektem takiego procesu fizycznego, byłyby zbiory cząsteczek, posiadające dużo większą masę a co się z tym wiąże dużo większą i silniejszą przestrzeń magnetyczną.
    Taki stan chaosu, prowadzi do powstawania kolejnych zbiorów i trwa tak długo, aż wszystkie siły magnetyczne się zrównoważą i przestrzeń się uspokoi, osiągnie stan, stałej naturalnej aktywności. Jednak takie procesy fizyczne w tym środowisku nie występują, co jest świadectwem, że wszystkie cząsteczki mają charakter obojętności magnetycznej.
    Za słusznością takiej tezy, stoi dowód w postaci wyników odkryć naukowych, o których już wyżej wspomniałem. Gdyby było inaczej i występowałby procesy fizyczne, łączenia w zbiory pojedynczych cząstek, takie odkrycie nie zaistniałoby. Nie istniałaby czarna materia, tylko zbiory większych lub mniejszych mas materii. W podobny sposób w procesie ewolucji, powstają wszystkie formy materii wszechświata. Jednak należy wziąć pod uwagę fakt, że istnieją zbiory materii w różnych postaciach, są one rozpoznane i dzięki takim zbiorom żyjemy. To poza takimi zbiorami, odkryto istnienie równorzędnie istniejącej czarnej materii. Zatem musi ona podlegać innym prawom fizycznym, które istnieją w tym samym wszechświecie. W przypadku, gdyby podlegała tym samym prawom fizycznym, jakim podlegają atomy i cała materia, musiałaby poddać się takim procesom twórczym, w jakich ta materia powstała.
    Poznaliśmy już, istotę działania i niezbędną zasadę procesów fizycznych, jakie mogą i jakie nie mogą wystąpić w naturalnym środowisku czarnej masy i w przestrzeni wszechświata na poziomie czarnych perełek w zakresie ich cząsteczki składowej.
    Erozja, inaczej mówiąc destrukcja materii. W ewolucji wszechświata jest pierwszą przyczyną, która prowadzi do zmiany stanu środowiska fizycznego. Co w konsekwencji stawia erozję jako pierwszą przyczynę kolejnych procesów fizycznych zmieniających stany ewolucji. Dzięki temu procesowi, ewolucja uzyskuje dostęp do budulca, bez którego jej procesy fizyczne nie zadziałają. Przyjęcie takiej tezy świadczy, że ewolucja to rozrzedzanie materii wszechświata, bo erozja to nic innego jak rozsypywanie się jakiejś materii.
    Pierwszy raz erozja wystąpiła w trakcie procesu rozpychania czarnej masy, to z tych cząsteczek budowane są czarne perełki. Drugi raz proces erozji rozpocznie się w momencie, gdy czarne perełki w przestrzeni wszechświata znajdują się w pustej przestrzeni. Ciśnienie, jakie panuje w konstrukcji kulek, spowoduje odrywanie się pojedynczych cząsteczek i uwalnianie ich do pustej przestrzeni. Proces ten trwa tak długo, aż nasyci się przestrzeń i kolejne cząsteczki nie będą miały przyczyny do erozji. W taki sposób tworzy się budulec, który wystarczy do utworzenia całej masy materialnej wszechświata.
                                                                                                      P.S.


Poniższy tekst jest tekstem autorskim Pana Zastepów- Mesjasza.

Publikacje tekstu wyłącznie w całości  i za zgodą autora.

Offline

 

#4 2007-08-05 02:23:34

K12G

Szmaragd

Zarejestrowany: 2007-03-29
Posty: 615

Re: Proces Budowy Wszechwświata-teoria

Padło zapytanie do tego tematu :jak można to wyliczyc matematycznie,ponizej zamieszczam odpowiedź.Nauka nie zna takich jednostek magnetycznych jak wyliczenie cząstki.
Nie istnieje w nauce wyliczanie równowagi sił magnetycznych.
Natomiast istnieje skala porównawcza; techniki ,które opisuję nie są znane na ziemi, to są techniki Cywilizacji Twórców i żadna inteligencja rozwinięta we wszechświecie ich nie osiągnęła i juz nie osiągnie.
Te stany fizyczne, które tu opisuje {tematy wyżej} istniały w czasie przed zainicjowaniem ewolucji wszechświata,  a więc w czasie przed powstaniem fizycznych cząstek materialnych, z których powstanie najpierw dźwięk potem światło.
To środowisko fizyczne działa cały czas, to stąd istnieją wpływy, które nauka
odczytała jako olbrzymią masę czarnej materii.
Lecz do tych środowisk nie odnosi się ziemska matematyka, są to środowiska tzw. środowiskami równowagi.
{W kolejnych częściach będę opisywała procesy, które postrzegane są przez człowieka.}

Offline

 

#5 2008-08-19 13:57:28

GRYF144

Ametyst

Zarejestrowany: 2007-08-06
Posty: 304

Re: Proces Budowy Wszechwświata-teoria

Budowa Wszechświata
Część IV. Ewolucja wszechświata.Teoria powstania wszechświata, jaką chcę przedstawić nie ma nic wspólnego z „Wielkim Wybuchem”. Jest to proces budowy, zamierzony i wykonany. W kolejnych odsłonach przedstawię w ogólnym zarysie istotne aspekty ewolucji. Będzie również taki, który wskaże twórców, inaczej mówiąc budowniczych, ich potrzeby i sposób realizacji zbiorów, które „spłacają koszty budowy”.

To, co chcę napisać o przestrzeni wszechświata, wynika z logicznej oceny informacji, jakie otaczają człowieka. Każde zdarzenie ma swój początek i koniec, każda informacja wynika z przyczyny powstania rzeczy, o której świadczy.
Człowiek posiada do dyspozycji, dwa niezastąpione instrumenty, które mogą mu służyć do analizy otrzymanych informacji. Jest to logika, niezbędna do szczegółowej analizy rzeczy i powiązania jej w jeden temat, temat właściwych dla tej rzeczy aspektów. Jak również odrzucenia takich wartości, które nie są z tą rzeczą związane w sposób jedno znaczny. Ten instrument jednakże nie pozwala na odnalezienie drogi w sytuacji, gdy temat zasklepi się w przypisanych mu logicznych aspektach. Zgodnie z zasadą, która mówi, że wszystko ma swój początek i koniec, każda oceniana logicznie rzecz, jest ogniwem w łańcuchu zdarzeń ewolucji wszechświata. Nie może ona, być zaślepiona określeniem „skończona”. Tu w sukurs przychodzi drugi instrument, filozofia. Inaczej niż logika, ten instrument pozwala a nawet wymusza, błądzenie myślami w wyobraźni. Umiejętność stosowania tych instrumentów a do tego doskonała pamięć, umożliwią penetrację otaczających nas informacji.
Doskonałym przykładem głębokich analiz są wskazane przez Platona cechy, jakie przypisał On bryłom geometrycznym, czworościanowi regularnemu i ośmiościanowi regularnemu. Przypisał tym bryłom, nie tylko cechy mówiące o ich kształcie, przydał im również szczególne informacje, które ukazują niewidoczną i nieznaną materię. W odniesieniu do materii, która w/g niego nie posiada cech ciała stałego, jednakże posiada jednorodną formę, wskazuje regularne bryły geometryczne, jako jej przestrzenną budowę. Ta materia jest nie tylko jednorodna, cechuje ją również stabilność postaci. Inaczej mówiąc, jest ona zawsze taka sama. Opis taki uczynił, dzięki użyciu instrumentu logiki i filozofii.


Dziewięć aspektów ewolucji wszechświata.


I Dziewięć spiral wszechświata.
II Czas grawitacji.
III Pieczęć ewolucji.
IV Źródło atomu.
V Skała i proch.
VI Inkubator biologii.
VII Małpa Człekokształtna.
VIII Raj i człowiek.
IX Końcowy efekt ewolucji, człowiek z wcieloną duszą.I Dziewięć spiral wszechświata.
Dziewięć spiral, to dziewięć strumieni pyłu, silnie namagnesowanej materii, wprowadzonej pod ciśnieniem, do sferycznej przestrzeni wszechświata. Każda kolejna spirala, początek swojego biegu rozpoczyna w tym samym miejscu, co poprzednia. Różnica polega tylko na kontowym odchylenie o 40 stopni, każdej kolejnej spirali.
Obrazowo opisując taką spiralę, można powiedzieć, że ona wygląda jak strumień wody. Jednak taki strumień, posiada szczególny układ swego biegu poprzez przestrzeń wszechświata. Gdy patrzymy na niego z boku, zobaczymy jak w trakcie biegu ten strumień tworzy formę spirali, której trzeci zwój osiąga granicę sferycznej, kulistej przestrzeni wszechświata. Z kolei, jak odbity od gęstej powłoki sfery, zawraca i w identyczny sposób kieruje się do centrum. Inną szczególna cechę konstrukcji przestrzennej spirali, możemy „zaobserwować”, gdy w każdym momencie jej biegu, strumień pyłu odchyla się, aż po powrocie do centrum wachlarz osiągnie szerokość 40 stopni.
Dziewięć takich spiral, przenika przestrzeń wszechświata w efekcie zajmując ułamek procenta całej jego objętości. Cały zbiór Galaktyk, który obserwujemy z Ziemi, to wyewoluowana w obrębie przekroju spirali masa materii tego odcinka spirali. Jej przekrój to miliardy lat świetlnych. Dalsza przestrzeń, ta, która otacza konstrukcję spiralnego strumienia, jest wypełniona jednorodnej postaci czarnymi igiełkami. One i ich źródło pochodzenia, Czarne perełki, wypełniają całą przestrzeń sferycznego wszechświata. W pierwszych trzech częściach opisu budowy wszechświata wykazałem istotę i formę tej materii. Z punktu widzenia ewolucji wszechświata, ta, ciemna materia jest fizycznym źródłem wszelkiego istnienia. To jej geometryczną konstrukcję i szczególną cechę, niepodzielności wskazał Platon wraz z opisem swoich brył.
„Dla Platona bryły te miały zasadnicze znaczenie, uznawał bowiem, że materia zbudowana jest z całostek i nie jest podzielna, a całostki te mają charakter idealny. Nie są bowiem ciałami stałymi, lecz figurami geometrycznymi.”
Platon wskazuje materię, która posiada takie cechy jak, niepodzielność. Czarne perełki tworzą formacje, która nigdy nie zmieni swojej konstrukcji, nie zostanie podzielona. Efekt erozji tych perełek to Czarne igiełki, które w trakcie ewolucji w obrębie spiral z przyczyny dynamiki pyłu będą materiałem na całą materię widzialnego wszechświata. Taka erozja tylko zmniejszy masę perełek, nie naruszając ich stabilności.
Kolejne wskazanie Platona skierowane na idealny charakter całostek, mówi o konstrukcji materii, posiadającej idealną formę swej budowy. Jest to budowa oparta na geometrycznej formie czworościanu regularnego. Takie czworościany, połączone wierzchołkami, spełnią zasadę, wypełnienia konstrukcyjnego przestrzeni. Konstrukcja taka, posiada w swojej formie przestrzenie geometryczne ukazujące formę ośmiościanu foremnego. Ta forma geometryczna, jest efektem a nie przyczyną w procesie budowy przestrzeni wszechświata
Taką zasadę budowy przestrzeni wszechświata opisałem w treści trzech pierwszych części budowy wszechświata a wskazanie Platona moją teorię potwierdza.

Powracając do kwestii spiral wszechświata. Są to, w stosunku do wielkości całej przestrzeni wszechświata, cienkie jak nitki strumienie, które biegną w przestrzeni zbudowanej z materii o zarówno stabilnej jak i idealnej formie budowy. Obserwowane zjawisko „rozszerzania się wszechświata”, to nic innego jak powolna ekspansja wyewoluowanej w przestrzeni spirali materii, która powoduje powiększenie przekroju spirali. To, że poza spiralą napotkamy czarną przestrzeń, jest efektem rozpraszania się światła w środowisku, które nie posiada zagęszczonych mas materii.
Moc, z jaką pył został wprowadzony w przestrzeń tworząc spirale, jest wystarczającą, by powstały i utrzymały dynamikę wszystkie „ciała niebieskie”. Efekt oddziaływania namagnesowanych drobin pyłu, który posiada odpowiednią dynamikę to, powstanie pierwocin materii.
Z takich pierwocin, powstaną kolejne coraz większe skupiska materii, która osiągnie wielkości rozpoznawalne przez człowieka.
Materii, z której powstaną atomy, gwiazdy, pierwiastki i skały.
Materii, z której powstanie biologia, człowiek, emocje i myśli.
Materii, z której powstanie eter i istoty duchowe.
Pan Zastępów.

© Powyższy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodą autora tekstu.

Offline

 

#6 2008-08-20 22:58:34

GRYF144

Ametyst

Zarejestrowany: 2007-08-06
Posty: 304

Re: Proces Budowy Wszechwświata-teoria

II Czas grawitacji
Istnieje kilka aspektów związanych z życiem wszechświata, które odnoszą się do kwestii grawitacji.

1/ Najistotniejszym z nich, jest zmienny charakter nasycenia (przestrzeni ewolucyjnej wszechświata), zagęszczoną masą materii, która swoim potencjałem grawitacji wpływa na inne masy, znajdujące się w zasięgu jej oddziaływania. (W tym miejscu chcę wyjaśnić, że przestrzeń ewolucyjna wszechświata to tylko mała część całej jego przestrzeni. Tę kwestię ogólnie objaśniłem w opisie spiral wszechświata.)

2/ Kolejny aspekt to, czas i miejsce wystąpienia pierwszych objawów tego typu oddziaływania.

3/ Centra grawitacyjne, jako newralgiczne węzły, harmonijnego zbioru materii.

4/ Cechy konstrukcji magnetycznej, jakie dotyczą wirującej masy, masy będącej twornikiem pola grawitacyjnego.

5/ Jednorodne środowisko magnetyczne przestrzeni wszechświata, w którym wirująca masa generuje własne pola magnetyczne, zwane siłą grawitacyjną..Ad 1 Nasycanie środowiska ewolucyjnego wszechświata zagęszczonymi zbiorami materii jest procesem stopniowym, jednakże w różnych miejscach, posiada ono różne nasilenie. Pierwsze takie zagęszczone zbiory cząstek masy materialnej, posiadają wielkość w takiej skali, która jest miliardy razy mniejsza od pojedynczego atomu. Jednakże one nie uzyskują cech wirującej masy, takie cechy, osiągną dopiero, silnie zagęszczone i stosunkowo duże formacje. Zbiór taki, to jednostka materii w skład, której wchodzi miliony wyżej wskazywanych pierwotnych cząstek. Te pierwotne cząstki, jako pierwsze skupiska materii pochodzącej z Czarnych igiełek są materiałem, z którego powstaną pierwsze sferyczne formy dźwięku i bardziej zagęszczone od tych sfer cząstki światła.

Gdy środowisko spirali wszechświata w jakimś miejscu osiągnie stan krytycznego zagęszczenia nowo powstającymi cząsteczkami, zainicjuję się proces mikro kolapsu.

Przyczyna, która jest odpowiedzialna za właściwy przebieg procesu mikro kolapsu powstającego w odpowiednio nasyconym środowisku, swoje źródło posiada we właściwościach spiral wszechświata. Dokładnie mówiąc, w dynamicznym ciągu, który niesie masy magnetycznego pyłu, drogą spirali poprzez bezkresne wręcz, przestrzenie wszechświata.

Ten dynamiczny ciąg i opór nowo powstałych mas mikro cząstek, jak również istniejących już sfer dźwiękowych i pierwocin światła, przyczyniają się do powstawania wirów w procesie mikro kolapsu.

Kumulująca się masa drobin materialnych w warunkach zacieśniającego się wiru i zwiększającej szybkości pędu, tworzy kuliste wirujące formy materii. W taki sposób, tworzą się pierwsze ciała materialne posiadające cechy przyciągania grawitacyjnego.

Ad 2 W procesie ewolucji materii wszechświata, nastaje czas grawitacji. Siły, która w swej naturze jest magnetyczna i w aspekcie magnetycznym występuje przy każdej nawet najmniejszej cząstce materii. Jednak, gdy odpowiedniej wielkości zbiór materii, zostanie poddany rotacji, zjawisko pola magnetycznego, zostaje powielane w sferycznej przestrzeni wokół wirującej masy materii. Takie sferyczne powielanie pól magnetycznych, jest w samej rzeczy zwiększeniem ich potencjału oddziaływania magnetycznego i zwiększanie stopnia przyciągania. W taki sposób rodzi się moc grawitacyjna, ona również zamiera w momencie, gdy wirująca materia, która już dysponuje siłą grawitacji, zostanie zatrzymana, traci ona te właściwości. Czas grawitacji dla takiej materii zatrzymuje się a w momencie, gdy ponownie wyjdzie ona w rotację siła grawitacyjna ponownie powstanie, jak Feniks z popiołów..

Ad 3 Harmoniczny zbiór materii wszechświata, jest stanem, w którym siły chaosu zostają związane w dynamice układów galaktycznych i gwiezdnych. Pierwszym objawem chaosu jest początek tworzenia się pierwocin materii w przestrzeni spiral wszechświata. Przed inicjacją spiral, gdy jeszcze nie zaistniał ciąg, gdy jeszcze nie powstawały pierwsze zbiory materii, cała przestrzeń była zrównoważona, chaos nie istniał. Ogólnie utarty pogląd, który wskazuje na chaos jako zakłócenie właściwego toku życia, jest z gruntu błędną oceną sytuacji. Samo życie jest objawem chaosu a czas, gdy forma życia uzyska w miarę stabilną postać, jest zrównoważeniem sił chaosu. Ujmując tę kwestię inaczej, można stwierdzić, że każdy objaw ewolucji, podlega odpowiedniemu stanowi chaosu. Problem zachowania właściwej postaci ewolucji, polega na zachowaniu proporcji, pomiędzy ekspansją sił pobudzających chaos a zdolnością do utrzymania stabilnego charakteru wyeksponowanej postaci, na czas jej istnienia lub życia.

Pierwsze globalne związanie sił, które przyczyniają się do ekspansji chaosu, następuje w chwili powstawania systemów planetarnych. Tu podstawowym instrumentem, który odpowiada za stabilizację wzajemnego położenia wszystkich ciał niebieskich, jest siła grawitacji. Proszę jednak zwrócić uwagę, na bardzo istotną sprawę, siła grawitacji równoważy siłę dynamiczną spiral wszechświata. Poprzez przyciąganie obiektów satelitarnych w układzie galaktycznym i gwiezdnym, grawitacja stabilizuje mechanizm zegara wszechświata.

Jednakże siła napędzająca ten cały mechanizm gwiezdny, wywodzi się z siły poruszającej materię w spiralnej przestrzeni wszechświata. Siła ta swobodnie pędząc, jest przyczyną wszelkiego ruchu, ale również chaosu. Ujarzmiona przez grawitację tworzącą galaktyczne zbiory, jest zmuszona do pracy przy utrzymani stałej konstrukcji gwiazdozbiorów.

Ad 4 Generator pola grawitacyjnego, spełnia podobną rolę jak każdy inny generator magnetyczny. Różnica, jaka występuje pomiędzy generatorem pola grawitacyjnego (również antygrawitatora, takim naturalnym antygrawitatorem są satelity w układzie gwiezdnym) polega na jego budowie. Twórcą takiego naturalnego generatora siły grawitacyjnej, jest sama natura. Naturalna konstrukcja atomowa materii, wchodzącej w skład gwiazdy lub planety, posiada odniesienie do konstrukcji pola magnetycznego wszechświata, (takie pole magnetyczne, swoje źródło posiada w przestrzeni wszechświata, tej, zbudowanej z Czarnych perełek). Ruch wirowy zbioru materii gazowej lub skalnej, (w formie płynnej lub stałej, płynna pozwala uzyskać leprze efekty magnetyczne), doprowadza do przecinania pól magnetycznych przestrzeni. Taka ingerencja polegająca na przecięciu pola magnetycznego przestrzeni, jest przyczyną generowania nowego pola a każde kolejne kątowe przesunięcie, tworzy następne pole magnetyczne. W efekcie, sferyczny zbiór tych pól będzie tworzył siłę grawitacyjną.

Wiele z moich przemyśleń w zakresie geometrii w pierwszym etapie badania i oceniania wykonałem w formie fizycznej. Do tych wykonanych fizycznie, należy schemat konstrukcji pól magnetycznych wirującego zbioru materii. Ta wykonana fizycznie przestrzenna bryła, ukazuje nam dwie szczególne cechy magnetyzmu ciała fizycznego w rotacji. Pierwsza z tych cech, to wyjaśnienie istoty, „pływającego bieguna magnetycznego”. Druga cecha, odnosi się do położenia newralgicznych węzłów „biegunów” pól magnetycznych, których konstrukcja jest wektorem zależności pomiędzy polami magnetycznymi materii wirującej masy a polem magnetycznym przestrzeni. Dla generatora najistotniejsze są te newralgiczne węzły pól magnetycznych.

Dodając na marginesie, znane i nierozpoznane miejsca szczególnych oddziaływań na ziemi, są efektem takich węzłów.

Ad 5 Jednorodne środowisko magnetyczne przestrzeni wszechświata, swoją strukturę konstrukcyjną, opiera na polu magnetycznym Czarnych perełek. Ich budowa i wielkość, jak również, wielkość i forma przestrzeni geometrycznych, jakie one tworzą w skali porównawczej są miliardy razy mniejsze od atomu. Mimo tak małej wielkości, tworzą realne struktury przestrzenne, w których z kolei, powstają realne pola magnetyczne. Przestrzenne formacje magnetyczne, jakie są wygenerowane w tej konstrukcji materii, proporcjonalnie powiększane, poprzez zagęszczanie identycznych form geometrycznych, tworzą rząd coraz większych formacji. Te największe, stabilizują położenie galaktyk w miejscach wierzchołkowych formacji magnetycznej, odwzorowanej z mikro pól istniejących w zakresie wielkości Czarnych perełek.

Taka geometryczna przestrzenna „siatka” magnetyczna jest elementem pomagającym w stabilizacji zbiorów grawitacyjnych, od atomów poczynając a na galaktykach kończąc.


© Powyższy tekst jest tekstem autorskim.
Kopiowanie, rozpowszechnianie tylko za zgodą autora tekstu.

Offline

 
Statystyki (REJESTRACJA WYŁĄCZONA)
Analiza oglądalności witryny
Wymiana
WwW.CrashFans.Pun.PL - Polskie Centrum Crashday
Pozycjonowanie
katalog stron Free PageRank Checker
Links
| Andrzej Struski | Webtree.pl | katalogSEO.net | Stop himawanti | Prawdziwy himawanti | Niesamowite | VPS Hosting Reviews |
Creative Commons License
Teksty i artykuły są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska Nie wolno Ci kopiować i rozpowszechniać tekstów, zdjęć oraz artykułów znajdujących się na forum bez pisemnej zgody autorów.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768

Free Domain Name
Register a free domain name with .co.nr extension (such as www.YourName.co.nr) that comes with free URL redirection, URL cloaking and path forwarding, meta-tags, FavIcon and Google Webmaster tools support, kill-frame feature, NO forced ADS at all, and more.

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB 1.2.23
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
sklep sportowy nike adidas buty korki spodenki Rewa hotele organizacja konferencji warszawa mieszkanie z teściami dla singli