#1 2007-12-19 02:28:42

Raphael85

Agat

Zarejestrowany: 2007-10-18
Posty: 89

L' IMPERATRICE ( CESARZOWA )

http://img266.imageshack.us/img266/2875/01ux3.jpg

1.L' IMPERATRICE
She is the Queen of Heaven, as shown by her crown of stars. She is the Great Goddess, the consort of the dying god. She’s associated through her cross sum (the sum of the digits) with Key 12 The Hanged Man, the Dying God, her Son (or daughter) and Consort, who dies at Autumn Equinox or Winter Solstice, and is reborn with Winter Solstice, Spring Equinox, or Beltane. She’s also associated with Key 21, The World, the final card
of the Tarot. Through death, rebirth, and reproduction the world is renewed.

She is associated with Isis, both as the mistress of heaven and as the Ur-Poisoner. According to some tales, Isis achieved the queen ship of heaven by poisoning Ra with a serpent and refusing to heal him until he told her his secret name. Isis’s consort was Osiris, who is about as good an example of The Hanged Man as one can find in world mythology.

The Empress is closely associated with the suits of Disks (Earth) and Wands (fire/masculine generative force). She is the mistress of the Knights (12th cards of the Minor Arcana), who as Grail Knights are in some sense searching for her, and, like their counterpart in the Major Arcana, the Hanged Man, may well die for her.


CESARZOWA


Jest Królową Nieba, { Królowa statku Nieba } ponieważ posiada koronę z  12 gwiazd symbolizującą władzę . Jest Ona Wielką Boginią. Ona połączona jest przez jej sumę krzyża (sumę cyfr) lub jej liczbę, z Kluczem 12 Hanged “wisielcem” Mężczyzną, Umierającym Bógiem, jej Syn (lub córka)tu słowo "consort"-okręt wojenny i Współmałżonek, który umiera w Ekiwinokcjum Jesieni lub Przesileniu zimowym i jest odrodzony wraz z Przesileniem zimowym. Ona jest także powiązana z Kluczem 21, Światem, końcową kartą Tarota. Przez śmierć, odrodzenie i reprodukcję świat jest odnowiony.

Ona ( Cesarzowa ) jest powiązana z Isis- obie są nauczycielkami, mistrzyniami zarówno jako “pani , gospodyni , mistrzyni” nieba i jako “trucicielka Ur “. Zgodnie z opowieściami, Isis osiągnęła swoją pozycję “statek królowej nieba” przez zatrucie Ra , wężem ( może chodzi o jad węża ) i odmawiając uzdrowienia go, dopóki on nie powie jej jego tajnego imienia. Współmałżonkiem Isis’s był Osiris.


Cesarzowa jest odziana{powiazana,ubrana, obleczona} w Dyski (Ziemia) i berło- Różdżki (ognia / męskiej generatywnej siły wojsko -męski oddział do reprodukcji).Cesarzowa jest mist
rzynią ,panią domu i kochanką. Ona jest “Panią” Rycerzy (12. kart Mniejszych Tajników), jako Graal, który Rycerze w jakimś sensie szukają . “Wisielec” Mężczyzna, może umrzeć dla niej ( oddać za nią życie ).
The Empress:
Keywords: Creativity, fertility, birth, bounty, abundance, fruitfulness, nurture, mothering, sensual pleasure

The Empress is all about fertility, creativity and sensual pleasure. She is sometimes described as Mother Earth or Mother Nature. A more mature woman than the High Priestess... comfortable with who she is and not afraid to be herself. Many Empress cards depict a pregnant woman or nursing mother... The Empress is linked to Venus and wears a crown of 12 stars (referencing the zodiac) and a necklace of 7 pearls (the 7 main planets used on astrology). Her birthing, nurturing qualities are not confined to children, however. She often shows up when we are "giving birth" to a new project, or are in the throes of a creative or artistic endeavorCesarzowa

Słowa kluczowe: Kreatywność, urodzajność, narodziny, hojność, obfitość, owocująca przylądek, pielęgnowanie, matkując, zmysłowa przyjemność Cesarzowa jest wszystkim co wiąże się z  urodzajnością, kreatywnością i zmysłowej przyjemnością. Ona czasami jest opisana jako Matka Ziemia lub Matka Natura. Bardziej dojrzała kobieta, Wysoka Kapłanka... “wygodny z kim ona jest i nie przestraszony być sobą” . Wiele Cesarzowych kart przedstawia kobietę ciężarną lub karmiącą matkę... Cesarzowa jest połączona  z Wenus i ma na sobie koronę 12 gwiazd (referencing zodiak) i naszyjnik 7 pereł ( 7 głównych planet użyło na astrologii). Jej poród, wykarmiające jakości nie są ograniczone dla dzieci, jakkolwiek. Ona często ukazuje się kiedy jesteśmy "rodzeniem ( tworzeniem , dawanie początku )" nowemu projektowi lub jest w bólach porodowych twórczego lub artystycznego tworzenia  (zabiegania przy tworzeniu ). Nieograniczona dla dzieci-opieka, pielęgnacja, kwalifikacje.

http://img170.imageshack.us/img170/1408/02cz3.jpg
2.


http://img98.imageshack.us/img98/9229/03tv6.jpg
3.

http://img98.imageshack.us/img98/757/04bx1.jpg
4.

Jak widać na przedstawionych kartach CESARZOWA posiada koronę z 12 Gwiazd , występują Symbole Venus , warto zwrócić uwagę na Orła ( znajomo wygląda ) .


W SUMIE W TYM WSZYSTKIM NIE BYŁO BY NIC DZIWNEGO GDYBY NIE
TO  CO MA SIĘ SIĘ WYDARZYĆ W NASZYM UKŁADZIE SŁONECZNYM.


Venus jest symbolem kobiety , która przedstawiona jest jako Królowa ( Cesarzowa ) Nieba .
Sylwetka kobiety ( Venus ) z Księżycem pod stopami .
To się wydarzy między 21-24 GRUDNIA 2007 w naszym układzie słonecznym . Planety utworzą tzw. Krzyż Solarny . Venus znajdzie się dokładnie nad Księżycem , reszta planet utworzy wspomniany już Krzyż Solarny


Tak więc Kobieta z Księżycem pod stopami , KARTY TAROTA ??  Jednak gdzieś jeszcze jest o tym mowa.
APOKALIPSA św.Jana rozdział XII  wers I  : “ I ukazał się cud wielki na niebie: Niewiasta obleczona w słońce, a księżyc pod nogami jej, a na głowie jej była korona z dwunastu gwiazd „
Cytat z :  Bilia Gdańska wydanie z 1632 roku

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAM POŁOŻENIE PLANET W DNIU 19 GRUDZIEŃ 2007

http://img204.imageshack.us/img204/5980/05dn4.jpg


Wszystko można sprawdzić to link na którym można zobaczyć położenie planet w UKŁADZIE SŁONECZNYM w dowolnym dniu o dowolnej godzinie.

LINK :  http://www.fourmilab.ch/cgi-bin/Solar


Wybrałem fragmenty które mnie najbardziej zainteresowały , przetłumaczyłem je jak umiałem .

Niżej podaję linki na których można poczytać o tym co napisałem . Strony są w języku angielskim .

http://www.davidicke.com/forum/showthre … 442&page=8

oraz

http://www.godlikeproductions.com/forum … 69095/pg17

Offline

 

#2 2007-12-19 16:31:56

Raphael85

Agat

Zarejestrowany: 2007-10-18
Posty: 89

Re: L' IMPERATRICE ( CESARZOWA )

UZUPEŁNIENIE

Źródło : link http://www.davidicke.com/forum/showthre … 442&page=8

“ Księżyc przybierze kolor czerwony  “  Barwa będzie wynikiem oddziaływania Marsa na Księżyc .
( czerwona planeta pewnie stąd ten kolor ).

Położenie planet w dniach 21-24 GRUDZIEŃ 2007 rok utworzy tzw. Krzyż Solarny .
Zjawisko którego będziemy świadkami występuje raz na kilka , kilkanaście , może nawet kilkadziesiąt tysięcy lat .


http://img517.imageshack.us/img517/6048/001da3.jpghttp://img120.imageshack.us/img120/2307/002bp4.jpg


http://img517.imageshack.us/img517/2923/003su3.jpg

Offline

 

#3 2007-12-20 04:48:08

Raphael85

Agat

Zarejestrowany: 2007-10-18
Posty: 89

Re: L' IMPERATRICE ( CESARZOWA )

UZUPEŁNIENIE TEMATU DOTYCZĄCEGO CESARZOWEJ
5.

Kobieta symbolizująca Venus w Koronie z 12 Gwiazd , Księżycem pod stopami

6.http://img257.imageshack.us/img257/7531/01st3.jpg
7.http://img257.imageshack.us/img257/9976/02ty7.jpg
8.


http://img257.imageshack.us/img257/9727/03ad6.jpg
9.http://img210.imageshack.us/img210/2307/04mm1.jpg
10.

http://img149.imageshack.us/img149/2452/05pz2.jpg
11.


http://img170.imageshack.us/img170/5341/06hn4.jpg
12.


http://img210.imageshack.us/img210/9302/07sf1.jpg
13,


http://img210.imageshack.us/img210/6843/08nt8.jpg

14.

Offline

 

#4 2007-12-26 18:46:34

ELO

Kryształ

Zarejestrowany: 2007-12-23
Posty: 6

Re: L' IMPERATRICE ( CESARZOWA )

Podoba mi.Bardzo dobra ROBOTA.

Offline

 

#5 2007-12-28 21:31:11

Raphael85

Agat

Zarejestrowany: 2007-10-18
Posty: 89

Re: L' IMPERATRICE ( CESARZOWA )

DO KIARY o znaczeniu GWIAZDY PORANNEJ

Dziękuję za zwrócenie na to uwagi KIARA . Dzięki Tobie zrozumiałem ,że nie wszystko jest zrozumiałe dla kogoś kto rzeczywiście nie potrafi analizować , ale przecież nie każdy musi.

Dlatego postanowiłem uzupełnić swój Temat , abyś nie wprowadzała błędnego myślenia i nie sprowadzała każdego napisanego tekstu do postaci związanej ściśle z Lucyferem .

Jestem jednak dobrej myśli i mam nadzieję ,że poprzez przytaczanie cytatów jak i głębszą analizę ich treści da się zauważyć pewną różnicę , która dotyczy GWIAZDY PORANNEJ . Nie ma rzeczy nieprzemijających i tytuł raz nadany może zmienić właściciela .

        Obj. 2:25-29: 25. Wszakże to, co macie, trzymajcie, aż przyjdę. 26. A kto zwycięży i zachowa aż do końca uczynki moje, dam mu zwierzchność nad poganami. 27. I będzie ich rządził laską żelazną.... 28. I dam mu gwiazdę poranną.. (BG)

Tak więc gwiazda poranna to nie tylko imię, ale również atrybut władzy. Wróćmy do wersetu z Ewangelii Łukasza 10:18. Taką władzę miał Szatan, chciał ją mieć nad wszystkimi. Lecz został strącony z nieba, utracił swój atrybut i nie mógł już panować, przestał być gwiazdą poranną. Pan Jezus zdaje się mówić, że Szatanowi została odebrana władza, skoro ludziom została dana moc nad demonami.

A w przyszłości ci co zwyciężą, gdy Oblubienica stanie się Małżonką Barankową, otrzymają gwiazdę poranną. Nastąpi więc coś w rodzaju przekazania funkcji. Jak niegdyś Szatan w Edenie miał opiekować się ludźmi (Ez. 28:14 BG), tak po jego upadku funkcję tę przejmie Oblubienica. I znów będą mogły śpiewać wespół obie gwiazdy poranne i cieszyć się wszyscy Synowie Boży.
Małżonka zastąpi Szatana.


Tak więc GWIAZDA PORANNA , którą KIARA przytoczyła nie zawsze miała , czy będzie miała znaczenie negatywne.

Nie będę snuł dziwnych teorii na temat Lucyfera i jego królestwa czy władzy , nie wiem i nie mogę wiedzieć wszystkiego. Dlatego czytając odpowiedź KIARY odniosłem wrażenie ,że jest osobą, która wie więcej jeśli nie wszystko . W odpowiedzi udowodniłem ,że jednak może się mylić.

W jednym KIARA miała rację , trzeba czytać uważnie , idąc za jej radą napisałem odpowiedź , mam nadzieję ,że również ona sama odniesie się do słów które sama napisała .

Offline

 

#6 2007-12-28 23:50:16

Raphael85

Agat

Zarejestrowany: 2007-10-18
Posty: 89

Re: L' IMPERATRICE ( CESARZOWA )

Jednak zdanie KIARY musi być ostatnie .  Nie popierasz swojego zdania ,żadnym cytatem , żadnym materiałem pomocniczym , który mógłby przekonać odbiorcę ,że wiesz o czym mówisz.

Na twoją opinię która dotyczyła braku oczytania twoje zdanie to : "Zanim sie zacznie używać jakiegoś nazewnictwa powinno sie zaczerpnąć wiedzy na ten temat." i na poparcie twoich słów podałaś jedynie link do WIKIPEDII czy to miał być żart ?


Żadnego tekstu źródłowego , brak odniesień do jakichkolwiek tekstów autorskich , jedynie Twoja własna wypowiedź , która zdaje się być jedyną alternatywą do Tego tematu w Twojej własnej opinii.

STARASZ się zamienić temat , który przedstawia jakieś symbole zawarte w DWÓCH różnych źródłach w zwyczajną dyskusję nie popartą żadnym głębszym przemyśleniem.

Jeśli masz odrobinę szacunku do jakichkolwiek przemyśleń drugiej osoby , a nie jesteś w stanie się z nimi zgodzić , bądź tak dobra i postaraj się o jakieś źródła na których oprzesz swoje przemyślenia lub krytykę.ALE NIE ZAMIENIAJ TEMATU W DYSKUSJĘ JEST WIELE INNYCH DZIAŁÓW GDZIE MOŻNA DYSKUTOWAĆ

Offline

 
Statystyki (REJESTRACJA WYŁĄCZONA)
Analiza oglądalności witryny
Wymiana
WwW.CrashFans.Pun.PL - Polskie Centrum Crashday
Pozycjonowanie
katalog stron Free PageRank Checker
Links
| Andrzej Struski | Webtree.pl | katalogSEO.net | Stop himawanti | Prawdziwy himawanti | Niesamowite | VPS Hosting Reviews |
Creative Commons License
Teksty i artykuły są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska Nie wolno Ci kopiować i rozpowszechniać tekstów, zdjęć oraz artykułów znajdujących się na forum bez pisemnej zgody autorów.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768

Free Domain Name
Register a free domain name with .co.nr extension (such as www.YourName.co.nr) that comes with free URL redirection, URL cloaking and path forwarding, meta-tags, FavIcon and Google Webmaster tools support, kill-frame feature, NO forced ADS at all, and more.

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB 1.2.23
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.acy.pl www.maltanczyki.info https://rurastalowagrubosciennafi160.wordpress.com korzystne usługi telekomunikacyjne http://usofania.pl/ http://www.signora.pl/ http://pracujplus.pl/ http://hurtowniapapierniczapiaseczno.pl/