#1 2008-05-01 18:23:13

Xara

Moderator działu Religie

Zarejestrowany: 2008-01-02
Posty: 681

Podstawy wiary

http://img391.imageshack.us/img391/2934/scianaplaczujj3.jpg
Judaizm - najstarsza monoteistyczna religia, narodowa religia Żydów. Równocześnie judaizm jest zespołem wartości, norm i postaw etycznych wynikających z tradycji, obyczaju i religii Żydów. Za założyciela religii judaistycznej, uznającej za jedynego Boga Jahwe (przy czym imienia Jahwe Żydzi nie wymawiają), uważa się Mojżesza (Mose). Od jego imienia judaizm jest także nazywany religią mojżeszową lub "mozaizmem".

Symbolami judaizmu są:

1) Magen David - gwiazda Dawida, zwana także Tarczą Dawida. Jest to sześcioramienna gwiazda utworzona przez dwa przeplatające się trójkąty (heksametr):

http://img208.imageshack.us/img208/5759/gwiazdadawidamrj2.gif

2) menora - świecznik siedmioramienny wykonany z jednej bryły metalu, który już w pierwotnej chacie służył do oświetlania świętego miejsca (współcześnie również podstawowy element herbu państwa Izrael):

http://img72.imageshack.us/img72/7067/477pxmenorajmwqq8.jpgPodstawę religii Żydów stanowi:

1) wiara w jednego i jedynego Boga, będącego bytem rzeczywistym;

2) ufność i wiara w posłannictwo religijne Żydów, jako naród wybrany przez Boga.

Zasady religii żydowskiej, będące jednocześnie surowo przestrzeganym prawem, zapisane są w Talmudzie, który jest uzupełnieniem Starego Testamentu.

http://img208.imageshack.us/img208/1961/yerushcoverze1.jpg
TalmudDoktryna judaizmu określa następujące przymioty Boga:

1) najwyższy byt i stwórca świata, któremu ludzie muszą oddawać cześć;

2) sprawujący opatrzność nad światem;

3) sprawiedliwy i miłosierny;

4) wszechmocny;

5) wszechobecny;

6) zewnętrzny wobec świata (Ojciec na niebie);

7) bezcielesny (czysty duch), co pociąga za sobą zakaz wyobrażania Boga za pośrednictwem materii - Boga można jedynie przedstawić za pomocą słowa.


Stary Testament zezwala na oddawanie chwały, składanie ofiar i kierowanie modlitw jedynie do samego Boga. Kult wszelkich innych istot określany jest mianem bałwochwalstwa, nieświadomej czci demonów i przedstawiony został jako jeden z największych grzechów.

Jednocześnie judaizm postrzega Boga jako jednoosobowego i w żaden sposób niepodzielnego, głównie w oparciu o takie wersety jak Powtórzonego Prawa 6:4.
Dla wyznawcy judaizmu kult Jezusa jest bałwochwalstwem, gdyż jest On postrzegany nie jako wcielenie samego Stwórcy. Według judaizmu nauki Jezusa są sprzeczne z tym, co nakazał Mojżesz, dlatego też Jezus z Nazaretu uznawany jest przez nich za zwodziciela i fałszywego proroka.

Judaizm przyjmuje zasadę harmonii pomiędzy Bogiem i światem, podstawą której jest posłuszeństwo Prawu ogłoszonemu człowiekowi przez Boga oraz przymierze zawarte za pośrednictwem Mojżesza na Synaju. Z narodu żydowskiego, jako narodu wybranego, wyjdzie Mesjasz, który ustanowi królestwo Boże na ziemi, będące przygotowaniem do ostatecznego królestwa w przyszłym świecie, w którym nastąpi zmartwychwstanie zmarłych i sąd ostateczny oraz powszechny dopełniający dzieło boże.

Koncepcja człowieka zakłada jedność ciała i duszy, co pozwala człowiekowi spełniać powinności wobec Boga i świata (realizację zadań wyznaczonych przez Boga). W doktrynie judaizmu Bóg jest jeden i jedyny. Człowiek chcący wypełnić zadania wyznaczone przez Boga musi się powstrzymać od:

1) bałwochwalstwa;

2) bluźnierstwa;

3) kazirodztwa;

4) zabójstwa;

5) kradzieży;

6) jedzenia mięsa wyrwanego z żywych zwierząt;

7) przestrzegać sprawiedliwości.Podstawa zbawienia

W judaizmie podstawą zbawienia jest wypełnianie dekalogu.
Odrzucenie prawa mojżeszowego danego przez Boga YHWH na Górze Synaj, jako podstawy zbawienia jest postrzegane przez większość Żydów jako herezja najgorsza z możliwych.

http://img72.imageshack.us/img72/6375/280pxsynajgc3b3ra1bq6.jpg
Góra SynajJudaizmu etyka

Metafizyczną podstawą etyki są przykazania, które ludziom dał Bóg. Kwintesencja etyki judaizmu zawiera się w dwóch sentencjach biblijnych: Będziesz miłował twojego Boga Jahwe z całego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił oraz bliźniego swego jak siebie samego. Ponadto Żydów obowiązuje 613 nakazów i zakazów sformułowanych w Biblii (Pismo Święte) i Talmudzie, szczegółowo regulujących życie Żydów zgodnie z nakazami wiary. Dotyczą one m.in. obrzezania (dowodu przymierza), szabatu, modlitwy, przepisów pokarmowych, świąt, postu, zawierania małżeństwa itd. (w chrześcijaństwie, w przeciwieństwie do islamu, usunięto drugie przykazanie, zabraniające czci posągów lub jakichkolwiek zmaterializowanych wyobrażeń Boga. Wokół tego przykazania w Kościele toczył się długi spór znany pod nazwą problemu "obrazoburstwa").


Judaizm wykształcił prawo, tzw. "halachę", która reguluje nie tylko sprawy kultowe, lecz także najdrobniejsze szczegóły życia codziennego. Nie wszystkie są dziś restrykcyjnie przestrzegane, ale gdy mowa o tzw. ortodoksyjnych Żydach, to ich życie wygląda mniej więcej tak:

W 8 dniu po narodzinach chłopiec powinien być obrzezany. W ceremonii uczestniczy mohel (dokonujący operacji), sandak (osoba trzymająca dziecko na kolanach – jest to ktoś w rodzaju ojca chrzestnego), rodzice, zaproszeni goście oraz prorok Eliasz, dla którego stoi specjalny fotel. Po operacji mohel oznajmia: "Imię jego w Izraelu będzie X, syn Y". W pierwszy piątek po narodzeniu rodzice winni wydać uroczysty posiłek (Szalom Zachar). Za synów pierworodnych powinien być złożony okup. Matka dziecka jest nieczysta rytualnie przez 7 dni po urodzeniu chłopca, a przez 14 po urodzeniu dziewczynki. Obrzezanie to judaistyczny odpowiednik chrztu.

Halacha ogranicza kontakty między osobami różnej płci: zakazuje mężczyznom zwracać uwagę na urodę kobiet, wąchać ich perfum, słuchać ich śpiewu. Zakazane jest przebywanie dwóch osób różnej płci w zamkniętm pokoju (jichud), z wyjątkiem męża z żoną, rodzica z własnym dzieckiem, osoby dorosłej z dziewczynką do 3 roku życia lub chłopcem do 9 roku życia. Zakazana jest także masturbacja i stosunki homoseksualne.

Zmarły powinien spocząć na cmentarzu żydowskim w jak najkrótszym czasie, a ekshumacja jest zabroniona. Krewni zmarłego mają obowiązek obchodzenia żałoby, stopniowo łagodzonej. Przez pierwsze 7 dni żałobnik nie może golić się, myć się, opuszczać domu, pracować, studiować Tory i słuchać muzyki; następnie przez pewien czas nie powinien jeść mięsa, pić wina ani zakładać nowej odzieży. Kaddisz, odmawiany w czasie pogrzebu, jest modlitwą aramejską, która nie jest modlitwą za zmarłych, jak się błędnie sądzi, ale prośbą o pokój i dobre życie.

Jeżeli chodzi o małżeństwo, to gdy młodzi godzą się na związek, dochodzi do zaręczyn (tenaim), podczas których ich rodziny ustalają wysokość posagu, itp. Przed dniem ślubu pan młody odczytuje w synagodze haftarę (fragment pism prorockich). Przed ślubem sporządzana jest także ketuba (dowód zawarcia małżeństwa w języku aramejskim). Elementami uroczystości jest wejście młodych pod baldachim (chuppa), wymiana obrączek symbolizująca chęć zawarcia małżeństwa, stłuczenie szklanki (wskazujące na konieczność opłakiwania zburzenia świątyni jerozolimskiej, nawet w czasie wielkiej radości), siedem błogosławieństw małżeńskich odmawianych przez rabina. Po ceremonii państwo młodzi są odprowadzani do pokoju, aby dopełnić jichud, po czym następuje uczta weselna. Halacha reguluje nawet sposób odbywania stosunku: zaleca zapewnić przyjemność żonie; zakazuje zmuszania do współżycia, stosunku w okresie żałoby, w stanie nietrzeźwym, podczas miesiączkowania, przy zapalonym świetle, w obecności innej osoby.

W ciągu dnia Żyd powinien odmówić trzy razy modlitwy: szacharit rano, minchę po południu i maariw wieczorem. Głównym składnikiem modłów są błogosławieństwa, które należy odmawiać stojąc twarzą do Jerozolimy.

Miejscem kultu Żydów jest synagoga (bożnica).

http://img72.imageshack.us/img72/6553/235pxwielkasynagoga3lodqv4.jpg
Wielka Synagoga w Łodzi


http://img72.imageshack.us/img72/2508/217podscianaplaczuoj3.jpg
Modlący pod Ścianą Płaczu- (Świętym miejscem Żydów)
_____________________________________________________________________________________________________________
Na podstawie: Wikipedia, Encyklopedia PWN, Magazyn Przebudzenie

Offline

 

#2 2008-07-02 17:10:24

gwiazda

Agat

Zarejestrowany: 2007-12-26
Posty: 188

Re: Podstawy wiary

TALMUD O JEZUSIE

Pytanie:
Chciałbym zapytać, co dokładnie pisze Talmud o Jezusie, w tym o jego pochodzeniu? Na ile odzwierciedla wyniki najnowszych badań historycznych? Pytam, ponieważ koła antysemickie ustawicznie powołują się właśnie na Talmud, jako bezczeszczący wiarę chrześcijan. Ja natomiast wiem z lektury badań historycznych, że J. był nieślubnym synem rzymskiego legionisty, Żyda z pochodzenia.

Odpowiedź:
Nie wiemy, jakie są te najnowsze wyniki badań historycznych, nie słyszeliśmy z żadnego poważnego źródła o żadnych nowych odkryciach i ustaleniach dotyczących pochodzenia Jezusa.
To, że Jezus miał być rzekomo synem rzymskiego legionisty, jest wyłącznie legendą powtarzaną od prawie dwóch tysięcy lat (o czym piszemy poniżej).
A z Talmudem sytuacja jest skomplikowana i prosta zarazem.
Prosta, ponieważ Talmud nigdzie nie wypowiada się na temat Jezusa w taki sposób, aby ktokolwiek mógł mieć pewność, że chodzi tu naprawdę o tę samą postać, o której opowiadają źródła chrześcijańskie.
Jednocześnie sytuacja jest skomplikowana, bo przez setki lat starano się za wszelką cenę uznać, że niektóre postacie, o których wspomina Talmud, są jednoznaczne z Jezusem. Powstały na ten temat dziesiątki (jeśli nie setki) zawikłanych hipotez i przypuszczeń. Ich cel był jeden: udowodnić, że w Talmudzie znajdują się niepochlebne relacje i opinie na temat Jezusa, oraz że Talmud potwierdza, iż za śmierć Jezusa odpowiedzialny był sąd żydowski.
Czynił to przede wszystkim Kościół, aby udowodnić tezę o antychrześcijańskości Talmudu, a nią usprawiedliwiać swoje działania przeciw Żydom.
Czyni to także Żydzi, gdy w okresach wielkich prześladowań ze strony chrześcijan, starali się znaleźć w Talmudzie potępienie Jezusa - czyli postaci, w której imieniu występowali ich prześladowcy.
I jedni i drudzy musieli dokonywać zaiste karkołomnych interpretacji, aby udowodnić, że Talmud mówi cokolwiek o Jezusie.
W Talmudzie i w dziele Tosefta (komentarze do Miszny) znajdują się fragmenty dotyczące kilku postaci, które bardzo często chrześcijanie i (mniej często) Żydzi uznawali za Jezusa. Oto najważniejsze z nich:
1. W traktacie Sanherdyn 43a pojawia się wzmianka o człowieku zwanym Jeszu, który zajmował się czarami i namawiał ludzi do odstępstwa od religii. Za swoje działania został skazany na ukamienowanie. Na wykonanie wyroku czekano 40 dni (podczas których heroldowie wzywali świadków jego niewinności do zgłoszenia się w sądzie), ponieważ Jeszu miał jakieś tajemnicze powiązania z władzami miejskimi. Razem z nim ponieśli śmierć jego uczniowie Mataj, Nakaj, Necer, Buni i Toda. Zwłoki skazańców zostały powieszone. Wyrok wykonany został w wigilię święta Pesach.
Opis historii skazania Jeszu, razem z uczniami, różni się dramatycznie od opisu w przekazach chrześcijańskich, więc trudno mieć jakąkolwiek pewność, że chodzi tu o postać Jezusa, którego dzieje przedstawiają teksty Nowego Testamentu.
2. Drugą postacią, która uznaje się za Jezusa, jest tajemniczy Jeszu, który pojawia się w traktacie Sanhedryn 103a i Berachot 17b, a o którym wiadomo jedynie, że palił publicznie żywność (co było zapewne jakąś formą pogańskiego rytuału religijnego) i namawiał do bałwochwalstwa.
Uznanie tej postaci za Jezusa wydaje się jeszcze mniej sensowne, niż w poprzednim przypadku.
3. Następne wzmianki z Talmudu (Sanhedryn 107b i Sota 47a) dotyczą człowieka o imieniu Jeszu, którego nauczycielem jest Joszua ben Perachia. Człowiek ten został skrytykowany i oddalony przez Perachię za "osądzanie kobiety na podstawie jej wyglądu".
Działo się to w Egipcie za panowania w Izraelu Aleksandra Janneusza (w okresie prześladowań faryzeuszy, czyli w latach 88-76 p. n.e.). Prawdopodobnie ta sama postać jest wzmiankowana w traktacie Chagiga 2:2, ale już bez podania imienia (Jeszu). Wiadomo z opisu w Talmudzie, że człowiek ten uznał, iż jest trwale odepchnięty przez swojego nauczyciela, więc porzucił judaizm i zaczął uprawiać czarną magię.
Ta postać również uznana została za Jezusa, mimo że Talmud umieszcza ją w czasie na około 100 lat przed tym Jezusem, którego życie opisują źródła chrześcijańskie.
4. W Tosefta (Chullin 2:23) pojawia się jednozdaniowa wzmianka o Jeszu ben Pandera (czyli synu Pandery). Nie wiadomo, kim był ten Jeszu i kim był Pandera, ale istnieje kilka hipotez wyjaśniających pochodzenie tego imienia.
edna przypisuje je rzymskiemu żołnierzowi, którego grób znaleziony został w Bingerbruck w Niemczech (był nim Tyberiusz Juliusz Abdes Pandera z Sydonu).
Inna hipoteza uważa, że przydomek Pandera nie jest prawdziwym imieniem, ale umownym przydomkiem zdrajcy, ponieważ w Iliadzie Homera pojawia się zdrajca Pandaros, którego imię stało się właśnie w okresie silnej hellenizacji symbolem zdrady. Np. w dziele Genesis Rabba 50 sformułowanie "głos Pandara" oznacza tyle co "niedotrzymanie obietnicy i zdradę".
5. W Talmudzie (Szabbat 104b i Sanhedryn 67a) pojawiają się fragmenty, które stwierdzają, że ben Pandera nazywał się także ben Stada. Ben Stada (nie wiadomo, kim był) przybył z Egiptu i uprawiał czarną magię. Zauważono to i po procesie został powieszony przed świętem Paschy w mieście Lod (Lydda).
Ponieważ uznano, że ben Stada to prawdopodobnie ben Pandera, a ben Pandera to Jeszu ben Pandera i ben Stada został skazany na śmierć w wigilię święta Pesach, to - wyciągnięto bardzo śmiały wniosek - "ben Stada jest Jezusem!".
Na tych bardzo kruchych podstawach zrodziła się hipoteza, że mężem matki ben Stada był niejaki Stada, a jej kochankiem - Pandera. Kobietą tą była Miriam córka Bilga. Zajmowała się fryzjerstwem i - jak informuje wzmianka w innym fragmencie tekstu - była związana romansem z rzymskim żołnierzem. Istnieje także pogląd, że jej mężem był niejaki Pappos ben Jehuda (który zapisał się w historii obyczajowej II wieku n.e. uwięzieniem niewiernej żony, a który poniósł śmierć w roku 134 n.e., czyli około stu lat po śmierci Jezusa).
To właśnie te fragmenty Talmudu, najwyraźniej opisujące kilka postaci i wyraźnie nie dające podstaw, aby którąkolwiek z nich uznać za Jezusa, stały się punktem wyjścia do powtarzanych przez wieki zarzutów, że Talmud zawiera fragmenty skierowane przeciw Jezusowi.
Najbardziej logiczne wydaje się jednak uznanie, że Talmud mówi o dwóch ludziach:
1. Jeszu ben Pandera, który żył mniej więcej około 80 roku p.n.e., jego nauczycielem był Jeszua ben Perachia, wyjechał do Egiptu, powrócił z niego jako odstępca od judaizmu, został ukamienowany przed Pesach razem z pięcioma uczniami.
2. Ben Stada (o nieznanym imieniu), żyjący około 180 lat później, matką jego była Miriam, fryzjerka, przyjechał z Egiptu, zajmował się "czarną magią", poddany egzekucji w mieście Lod, w wigilię święta Pesach.
W roku 178 n.e. pisarz i filozof grecki Celsus napisał pamflet skierowany przeciw chrześcijaństwu, w którym stwierdzał, że Żydzi opowiadają, iż Maria rozwiodła się ze swoim mężem i miała romans z rzymskim żołnierzem Panterą. Podobieństwo imion (Pantera i Pandera) wskazuje, że najprawdopodobniej Celsus połączył różne fragmenty Talmudu w jedną fantazyjną opowieść.
Z kolei prawdopodobnie ta opowieść po kilkuset latach (IX wiek n.e.) lat stała się podstawą do Toledot Jeszu ("Pokolenia [dzieje] Jeszu") - zbioru legend przedstawiających Jezusa w złym świetle, jako fałszywego proroka i stanowiących zlepek wątków talmudycznych dotyczących nie Jezusa, ale Jeszu, ben Pandera, ben Stada, Miriam, a także wątków greckich i pochodzących z Ewangelii i opowieści ludowych.
Toledot Jeszu nie jest tekstem ani rabinicznym, ani normatywnym; był on "oddolną reakcją" na antyjudaizm chrześcijaństwa i - ponieważ stawał się nie raz pretekstem do prześladowania Żydów - był wielokrotnie zakazany i potępiony przez rabinów, a mimo to przetrwał przez długi czas jako ludowa klechda.
Podsumowując: w Talmudzie nie ma żadnych wzmianek, które można by odnieść do Jezusa. Znajdujemy tam wyłącznie fragmenty historii dotyczących najwyraźniej kilku (co najmniej dwóch) postaci, które uznane zostały przede wszystkim przez przeciwników judaizmu za odnoszące się do Jezusa, mimo że najwyraźniej prezentują one ludzi żyjących w różnym czasie i o różnych kolejach losu.
Chrześcijaństwo potrzebowało propagandowych argumentów do atakowania judaizmu. Z kolei Żydzi dopatrywali się w tekście Talmudu oskarżeń pod adresem Jezusa, bo byli przez stulecia prześladowani przez chrześcijaństwo i chcieli znaleźć w religijnych tekstach krytykę sił, które ich gnębiły.
Tak zrodziła się legenda "oszczerczych tekstów" na temat Jezusa w Talmudzie, która niestety żyje do dziś.

http://fzp.net.pl/614_11.html

Offline

 

#3 2008-09-29 20:18:24

Madan

Kryształ

Zarejestrowany: 2008-06-25
Posty: 39

Re: Podstawy wiary

Spory rozglos w ostatnich latach wywolalo odkrycie tzw. kodu Biblii. Po pierwsze chodzi wylacznie o Tore, czyli piec pierwszych Ksiag; po drugie jest on do wykrycia tylko i wylacznie na bazie oryginalnego tekstu hebrajskiego. Wiem o tym dzieki lekturze dwoch (znanych mi) ksiazek: J. Satinowera i M. Drosnina.
Ciekawe, ze wlasnie Tora stanowi wydzielona calosc, napisana jest recznie
i tworzy zwoj. Niezaleznie od tego cala Biblia jest drukowana i wydawana w postaci ksiazkowej.
   Istnienie kodu tlumaczyloby rygorystycznosc w odniesieniu do wiernosci zapisu.
Najmniejsza pomylka w przepisywaniu dyskwalifikuje calosc w sposob bezwzgledny. Sadzac po tym odnosze wrazenie, ze ochrona Biblii, a szczegolnie Tory jest zasadniczym celem judaizmu. Reszta moze byc nadbudowa.
Inne religie bazujace na Biblii Starego Testamentu posluguja sie jednak tlumaczeniem (bardziej lub mniej) wiernym. Do ich dyspozycji pozostaje wiec tylko czesc (przekaz fabularny). Tresci glebsze sa zakryte.
Xara, czy moj wniosek, ze najistotniejszym elementem judaizmu jest ochrona Biblii dla potomnych jest Twoim zdaniem sluszny? Czy pozostale religie sila rzeczy nie sa zubozeniem prowadzacym do wynaturzen? Sadzac po historii kosciola katolickiego, a takze po islamskiej pogardzie dla zycia ludzkiego, sadzac po fanatyzmie, szerzonej nienawisci i braku tolerancji, sklonny bylbym do
takiego wniosku. Przyznac jednak nalezy, ze wartosci uniwersalne, gloszone przez chrzescijanstwo wskazuja na istotny postep (przynajmniej w teorii). Ale
to juz nie tylko wplyw takiej, czy innej religii, choc "lek przed Bogiem" tez stanowi
rodzaj dzalania wychowawczego.
  Byc moze ta ochrona Biblii przez Zydow stanowi sedno (lub istotna zawartosc) ich mesjanizmu. Byc moze w tym hebrajskim, starozytnym tekscie zawarte sa dane o Mesjaszu (tym prawdziwym). Nie wolno wiec dopuscic do tego, by zostaly zatarte wskutek niezdarnosci, glupoty lub chocby nienawisci. Co sadzisz o tym?

Offline

 

#4 2008-09-29 22:28:04

Xara

Moderator działu Religie

Zarejestrowany: 2008-01-02
Posty: 681

Re: Podstawy wiary

Madan napisał:

Spory rozglos w ostatnich latach wywolalo odkrycie tzw. kodu Biblii. Po pierwsze chodzi wylacznie o Tore, czyli piec pierwszych Ksiag; po drugie jest on do wykrycia tylko i wylacznie na bazie oryginalnego tekstu hebrajskiego. Wiem o tym dzieki lekturze dwoch (znanych mi) ksiazek: J. Satinowera i M. Drosnina.
Ciekawe, ze wlasnie Tora stanowi wydzielona calosc, napisana jest recznie
i tworzy zwoj. Niezaleznie od tego cala Biblia jest drukowana i wydawana w postaci ksiazkowej.

W swojej wypowiedzi Madam-ie sugerujesz jakoby cała reszta składająca się na Biblię nie była nigdy znaleziona w postaci cyt. „napisanej ręcznie” i nigdy nie stanowiła oryginalnego  zwoju.  To chyba przesada?


Madan napisał:

Xara, czy moj wniosek, ze najistotniejszym elementem judaizmu jest ochrona Biblii dla potomnych jest Twoim zdaniem sluszny? Czy pozostale religie sila rzeczy nie sa zubozeniem prowadzacym do wynaturzen? Sadzac po historii kosciola katolickiego, a takze po islamskiej pogardzie dla zycia ludzkiego, sadzac po fanatyzmie, szerzonej nienawisci i braku tolerancji, sklonny bylbym do
takiego wniosku. Przyznac jednak nalezy, ze wartosci uniwersalne, gloszone przez chrzescijanstwo wskazuja na istotny postep (przynajmniej w teorii). Ale
to juz nie tylko wplyw takiej, czy innej religii, choc "lek przed Bogiem" tez stanowi
rodzaj dzalania wychowawczego.
  Byc moze ta ochrona Biblii przez Zydow stanowi sedno (lub istotna zawartosc) ich mesjanizmu. Byc moze w tym hebrajskim, starozytnym tekscie zawarte sa dane o Mesjaszu (tym prawdziwym). Nie wolno wiec dopuscic do tego, by zostaly zatarte wskutek niezdarnosci, glupoty lub chocby nienawisci. Co sadzisz o tym?

Jak najbardziej ochrona Biblii jest słuszna dla Judaizmu. Otóż z tego powodu, że Żydzi od lat pragnęli upaństwowienia. Nie zapominaj, że ST był wpierw przekazywany słownie, z pokolenia na pokolenia, potem go spisywano. I tylko dlatego żeby Żydzi czuli się narodem nie tyle wybranym, co upaństwowionym.
Jeśli chodzi o Islam. Czytając Koran, też znajduję w nim pogardę do życia ludzkiego. Interpretacje są różne, może warto się w nie zagłębić? Allach niewiele różni się od YHWH. Ten sam poziom, pragnienia itp. Ale czy cały Koran mówi o tym? Czy cały Koran jest tak obroczony krwią niewinnych jak karty ST? To już nie kwestia zrozumienia i interpretacji. To  kwestia chęci porównania.  Wracając do Żydów i nadchodządzącego Mesjasza: 

Pewnego dnia farmer wpadł do domu bardzo wzburzony i wykrzyknął z bólem w głosie:
- Rebeko, po mieście krąży przerażająca pogłoska, że Mesjasz jest tutaj.
- Co w tym strasznego – spytała żona – Uważam, że to wspaniałe. Co Cię tak niepokoi?
_ Co mnie tak niepokoi? Po tych wszystkich latach w pocie czoła osiągnęliśmy dobrobyt. Mamy tysiąc głów bydła, nasze stodoły są pełne ziarna, a drzewa ciężkie od owoców. I oto będziemy musieli to wszystko rozdać i isć za Nim!
- Uspokój się – powiedziała żona pocieszająco. – Pan nasz, Bóg, jest dobry. On wie, jak wiele my Żydzi, zawsze musieliśmy cierpieć. Była faraon, Naaman, Hitler – zawsze ktoś. Ale czyż nasz Bóg nie znajdował zawsze sposobu, aby dać sobie z kimś radę? Miej wiarę, drogi mężu. Bóg znajdzie sposób i na Mesjasza.

Anthony de Mello  - „Modlitwa Żaby”

Offline

 

#5 2008-09-30 17:04:53

Madan

Kryształ

Zarejestrowany: 2008-06-25
Posty: 39

Re: Podstawy wiary

Xara, niczego nie sugeruje. Po prostu glosno sie zastanawiam. Nie chodzi o to, czy dawniej bylo na pamiec, czy w zapisie takim, czy innym. Ty sie na tym znasz lepiej ode mnie. Faktem jest to, ze Tora jest wyrozniona poprzez forme, oraz to, ze spisywana jest do dzis recznie przez ludzi specjalniedo tego przyuczonych.
I tak przez wieki. Wynalazek druku, w odniesieniu do Tory nic nie zmienil. Przy tym wiernosc zapisu musi byc absolutna. Tym sie wyroznia Tora. O to mi chodzilo w zwiazku z tematem kodu Biblii.

Co do "potrzeby upanstwowienia" nie bylbym taki pewny. Wyjatkowy pietyzm w stosunku wlasnie do Tory jest ponadczasowy i nie jest zwiazany z sytuacja polityczna. Sama "wybranosc" nie sadze, aby miala jakikolwiek zwiazek
z politycznymi doczesnosciami. Gdyby to byl jedyny motyw, chrzescijanstwo nie powstaloby. Chodzi o rzeczy duzo glebsze. Kwitowanie zydowskiego mesjanizmu
folklorystyczna powiastka (znam kila dowcipow na ten temat), nie dodaje powagi
podjetemu tematowi.

Mam tez watpliwosc co do porownywania Koranu z Tora. Istotne jest nie to, co jest napisane (szczegolnie gdy sie rzecz wyrywa z kontekstu), a jak postepuja ludzie gloszacy wiernosc swemu Pismu Swietemu. Muzulmanow Koran zacheca
do zabijania, co tez czynia z godna podziwu skrupulatnoscia. Dla Zydow zycie
jest swietym darem, a judaizm zabrania zabijania. W czasach holokaustu szli
na smierc, wprost „zaprogramowani” na to, by nie zabijac. Tylko ci mniej religijni chwycili za bron. O chrzescijanstwie nic nie napisalas, bo sama wiesz jakich zbrodni dopuscili sie chrzescijanie (szczegolnie katolicy) gloszac przy tym milosc blizniego. Zabijali wbrew temu, co glosi Pismo Swiete. Kto gorszy?

Piszac swoj post liczylem na to, ze ustosunkujesz sie do kodu Biblii. Pragne wiedziec, jaki jest sad, nie tylko Twoj, na ten temat. Moja wypowiedz dotyczaca mesjanizmu wiaze sie bezposrednio z tym tematem.  Sadze, ze hebrajski oryginal zawiera tresci duzo bogatsze i glebsze, niz tlumacenia na inne jezyki. Interpretacja wszystkich doslownosci (w innych jezykach), w zwiazku z tym,
jest zrodlem sporych niepewnosci, moze nawet watpliwosci.
Smiem przypuszczac, ze nie w pelni zrozumialas ma wypowiedz.
A moze poprostu zbagatelizowalas ten temat, uznajac go za
mniej interesujacy. W kazdym przypadku szanuje Twa wole.

Offline

 

#6 2008-09-30 17:52:30

Xara

Moderator działu Religie

Zarejestrowany: 2008-01-02
Posty: 681

Re: Podstawy wiary

Madan, historyjka, którą przytoczyłam nie jest folklorystyczna. Stanowi jedną z opowieści książki "Modlitwa Żaby" napisanej przez wybitnego filozofa i teologa. Książka ta powstała na bazie opowiadań i podań ze wszystkich wielkich religii. Zatem przedmiotowa opowiastka jest tylko drukiem tego, co Żydzi sam opowiadają. Oczywiście możesz być tym urażony, tego zmienić nie mogę. Niezależnie jednak od tego uważam, ze historyjka ta obrazuje podejście do Mesjasza więcej niz połowy narodu Żydowskiego.

Co do Koranu. Koran w żadnym wypadku nie nawołuje ani nie zachęca do zabijania. Wrecz przeciwnie! Koran jest tak jak Stary Testament księgą, ktora reguluje prawa jest przepelniona słowami o Boskiej miłości itd. To ludzie, fanatycy religijni, którzy źle interpretują słowa zawarte w Koranie (biorą je dosłownie) sprawiają, ze  jest odbierany tak a nie inaczej. To tak jakby teraz Żydzi brali dosłownie słowa ST i składali ofiary z baranków, kamieniowali łamiących  Sabat i stosowali kary - Oko za oko, ząb za ząb. Nie wątpię, że tacy też sie znajdą, ale nie mogą być wizytówką wszyskich wyznawców.

Kod Biblii. Nie wierzę w zaden znany kod Biblii. Fakt, ze niektórzy dzięki tym kodom doszukali sie między innymi takich tekstów jak 666=komputer sam mówi za siebie.

Tora- hmmm, pomyślmy zapewne znasz ją na pamięć. Mozesz mi wyjaśnić sam fakt wstąpienia na górę Mojżesza i odebrania od Pana kamiennych tablic. Nie wydaje Ci sie to, trochę prymitywne jak na Boga? Chętnie rozwinę z Tobą ten  temat.

Pozdrawiam serdecznie.

Ostatnio edytowany przez Xara (2008-09-30 17:53:11)

Offline

 
Statystyki (REJESTRACJA WYŁĄCZONA)
Analiza oglądalności witryny
Wymiana
WwW.CrashFans.Pun.PL - Polskie Centrum Crashday
Pozycjonowanie
katalog stron Free PageRank Checker
Links
| Andrzej Struski | Webtree.pl | katalogSEO.net | Stop himawanti | Prawdziwy himawanti | Niesamowite | VPS Hosting Reviews |
Creative Commons License
Teksty i artykuły są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 2.5 Polska Nie wolno Ci kopiować i rozpowszechniać tekstów, zdjęć oraz artykułów znajdujących się na forum bez pisemnej zgody autorów.
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Stronę najlepiej oglądać w rozdzielczości 1024 x 768

Free Domain Name
Register a free domain name with .co.nr extension (such as www.YourName.co.nr) that comes with free URL redirection, URL cloaking and path forwarding, meta-tags, FavIcon and Google Webmaster tools support, kill-frame feature, NO forced ADS at all, and more.

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB 1.2.23
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
nadruk na koszulkach części grzejniki purmo wrocław torby papierowe do cateringu psychoterapia Piła produkcja